فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


قابل توجّه دانشجویان و استادان ارجمند
فصلنامه پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل از دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی پژوهشگران در یکی از زبانها و ادبیّات فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، ترکی، روسی، آلمانی، اسپانیولی، چینی و ژاپنی (که به زبان فارسی نوشته شده،) استقبال می‌کند. لذا با عنایت به اساسنامه و سیاست علمی فصلنامه، بدیهی است مقالاتی که روشمند و با توجّه به نظریّه‌های علمی جدید در حوزه تطبیق زبان و ادبیّات ملل گوناگون نوشته شده باشند، در اولویّت خواهند بود. لطفاً پس از ثبت نام در سایت و ورود به بخش کاربری، مقالات بارگذاری و ارسال گردد. مدت داوری مقالات حداکثر دو هفته خواهد بود و پس از دو هفته نویسندگان می توانند نتیجه را پیگیری و دریافت نمایند.

فصلنامه پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل

صفحات آغازین

1-7

---------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی دیدگاه عمر خیام و ابوالعلاء معرّی پیرامون زندگی، مرگ و معاد

9-26

حسن مجیدی، عیسی سلامت و الهه ستّاری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

ژرف‌ساخت و تقدیر از دیدگاه چامسکی و نحو عربی

27-45

زین‌العابدین فرامرزی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی و نقد و تحلیل دو چهره حماسی در ادبیات ایران و جهان (اسفندیار و آشیل)

47-68

سید علیرضا حجازی و محمدسعید فرجی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

صفحات آغازین

1-11

-------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی کهن الگوی اعداد در شعر طاهره صفّارزاده و محمود درویش

47-61

صابره سیاوشی، زهرا نصری و شیما احمدی پور

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

جایگاه نمادین رنگ در ادبیات پایداری فارسی و عربی

13-31

صابره ساوشی و محمّد خسروی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله