فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


اسطوره های برجسته در شعر احمد دحبور

9-32

سعید سبزواری، فریبرز حسین جانزاده و محمد شایگان مهر

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

واکاوی تطبیقی نماد «طبیب» در ادب فارسی سدة هشتم و ادب عربی دورة انحطاط بر اساس مکتب تطبیقی آمریکایی

33-64

محمدحسن امرایی و محمد تقی زند وکیلی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیق اجتماعیات در شعر سیّد اشرف الدّین گیلانی و محمد سامی البارودی

65-86

فرزاد بالو و سیده فاطمه امینی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

نقد موازنه‌ای ساختار و محتوای مدح در دو قصیدۀ عربی

87-103

علیرضا حسینی و زهرا صابری نیا

چکیدة مقاله
دریافت مقاله